Reisannuleringsverzekering

Verzekerd op weg met je creditcard reisannuleringsverzekering

Je creditcard is absoluut een uitkomst bij buitenlandse reizen. Geen wonder dus dat de verzekeringen die eraan gekoppeld zijn vaak ook met vakantie samenhangen. Dit geldt nadrukkelijk voor de reis annuleringsverzekering die je bij sommige creditcards aantreft.

Goede voorziening bij de duurdere creditcards

Vooral de duurdere creditcards kennen deze luxe voorziening. Zo is de annuleringsverzekering bij American Express gekoppeld aan de Gold Card met Premium Cover en aan de Platinum Card. Ook VISA en Mastercard bieden de annuleringsverzekering aan bij sommige kaarten. Dat is handig, want als er bij de voorbereiding van je vakantie op ernstige wijze iets mis gaat, ben je door zo’n reis annuleringsverzekering in veel gevallen gedekt. Hetzelfde geldt als je de vakantiereis voortijdig moet afbreken.

Doorlopende annuleringsverzekering, los of in de reisverzekering

Van het type creditcard hangt af hoe de verzekering aan je kaart gekoppeld is. Soms vormt de reisannuleringsverzekering een vast bestanddeel van de doorlopende reisverzekering. In andere gevallen wordt hij als aparte verzekering aan je creditcard toegevoegd. Soms kun je dit ook zelf doen. Zo biedt bijvoorbeeld International Card Services (ICS) aan de bezitters van de VISA World Card Platinum de mogelijkheid om naast hun doorlopende reisverzekering een doorlopende annuleringsverzekering aan te vragen.

Restricties die vaak gelden

De reis annuleringsverzekering die aan je creditcard gekoppeld is, biedt vaak een ruime dekking. Meestal gelden er wel enkele restricties. In de eerste plaats voor de kring van personen die onder de verzekering vallen. Meestal geldt de annuleringsverzekering voor het hele gezin, soms zelfs met extra aanhang. Binnen die groep geldt vaak voor kinderen en senioren een maximum leeftijd. Ook is er soms sprake van een eigen risico en is de reisduur vaak gemaximeerd. Afhankelijk van de creditcard kan die maximum reisduur variëren van circa 60 tot 180 dagen. Daarnaast kan het beoefenen van riskante sporten soms leiden tot uitsluiting van de dekking.

Verzekerde redenen voor annulering

Het noodgedwongen annuleren, uitstellen of afzien van een reis valt meestal onder de dekking van de reisannuleringsverzekering. Als reden moet dan bijvoorbeeld gelden dat de houder van de creditcard of een naast familielid ernstig ziek is geworden of misschien is overleden. Ook omstandigheden thuis kunnen een oorzaak zijn. Bijvoorbeeld wanneer je de vakantie moet afbreken vanwege brand of inbraak in je woning. Soms spelen visumproblemen een rol. Is het niet verkrijgen ervan niet aan jouw eigen schuld te wijten, dan kan dit ook een reden zijn voor een gedekte annulering. Ook wanneer vaccins of medicijnen die voor de reis noodzakelijk zijn door een arts om gezondheidsredenen worden ontraden, kan dit een reden voor vergoeding van de gedwongen annulering zijn. Valt kort voor het vertrek de eigen auto waarmee gereisd zal worden uit, dan wordt annulering ook vaak door de verzekering gedekt.

Een reis annuleringsverzekering kan je dus veel geld besparen. Vergelijk zorgvuldig de voorwaarden van de verschillende creditcards, voordat je er definitief één kiest!