Medische verzekering

Creditcard met medische verzekering

Creditcards worden voor de klant extra aantrekkelijk gemaakt door de verzekeringen die eraan zijn gekoppeld. Natuurlijk is bij de duurdere creditcards de dekking het meest uitgebreid, maar ook bij een eenvoudige creditcard kun je vaak al profiteren van één of meer handige verzekeringen.

Eerst de creditcards vergelijken

Wil je een nieuwe creditcard aanvragen, reserveer dan eerst even wat tijd en ga nauwkeurig de verschillende creditcards vergelijken. Je zult zien dat de dekking aanmerkelijk verschilt, afhankelijk van het type creditcard dat je kiest. Creditcard verstrekkers als VISA, American Express en Mastercard publiceren hun voorwaarden duidelijk leesbaar op internet. Heb je even tijd, dan is het raadzaam de verschillende voorwaarden goed door te lezen.

Hoe luxer de creditcard hoe beter de verzekering

Bijna altijd is er aan je creditcard een aankoopverzekering gekoppeld. Betaal je een iets hogere jaarbijdrage, dan komt er vaak ook nog een aanvullende bagage- en vluchtvertragingsverzekering bij. Een andere populaire dekking is de dekking van het eigen risico bij autohuur.
Maar hoe zit het eigenlijk als je noodgedwongen medische kosten moet maken in het buitenland? Ook daarvoor bieden creditcards als die van Mastercard, American Express en VISA een betrouwbare oplossing. De eenvoudige creditcards met een jaarbijdrage van rond de 20 euro zijn over het algemeen aangekleed met een aanvullende reisongevallenverzekering en een aanvullende hulpverleningsverzekering. Kies je voor een paar stappen duurder, dan kom je al gauw uit bij een doorlopende reisverzekering die op medisch gebied allerlei kosten dekt.

Reisongevallenverzekering en hulpverleningsverzekering

De aanvullende reisongevallenverzekering en aanvullende hulpverleningsverzekering dekken voornamelijk de kosten die indirect samenhangen met het medische incident. Het gaat hierbij dus minder om de medische kosten zelf. Wel bieden ze een welkome ondersteuning op het moment dat je ze nodig hebt.
Zo geeft de aanvullende reisongevallenverzekering dekking als een ongeval tijdens de reis leidt tot blijvende schade. Je moet hierbij denken aan een situatie dat de verzekerde blijvend invalide raakt. In dergelijke gevallen geldt als dekking een maximum bedrag, terwijl afhankelijk van het type invaliditeit een gedeelte hiervan als schadevergoeding wordt uitgekeerd. Over het algemeen treedt de verzekering alleen in werking als er gereisd wordt met een middel van openbaar vervoer, zoals een boot, bus, trein of vliegtuig. Bij de dekking geldt voor kinderen en senioren vaak een maximum leeftijdsgrens.
Door de aanvullende hulpverleningsverzekering worden bij ziekte en ongeval de kosten van vervoer en repatriëring gedekt. Kosten die gemaakt moeten worden voor de verzending van medicijnen die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn, worden ook gedekt. Overlijdt de verzekerde, dan komt het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland voor rekening van de verzekeraar. Bovendien wordt dekking gegeven voor de kosten van noodzakelijke telecommunicatie.

Doorlopende reisverzekering

Dekking van de medische kosten zelf komt in zicht wanneer aan jouw creditcard een doorlopende reisverzekering is gekoppeld. Vooral bij de iets luxere creditcards is dit vaak het geval. Op de verzekering kan alleen een beroep worden gedaan indien de kosten niet door je verplichte zorgverzekering worden gedekt. Noodzakelijke medische behandelingen en noodzakelijke tandheelkundige behandelingen worden op grond van deze medische verzekering vergoed. Om misbruik te voorkomen zijn de voorwaarden en uitsluitingen nauwkeurig door de creditcard maatschappijen omschreven. Lees daarom aandachtig de verzekeringsvoorwaarden door voordat je op vakantie gaat. Beschik jij over een creditcard met medische verzekering, kijk dan ook even of je niet per ongeluk dubbel verzekerd op vakantie gaat. Wie weet kun jij nog flink besparen op je andere verzekeringen!