Creditcardformaat

De afmetingen van je creditcard

Een betaalconcept heeft de meeste kans van slagen als je het internationaal standaardiseert. Zo is het voor een creditcard belangrijk dat je er overal mee terecht kunt. Je wilt hem kunnen gebruiken in ieder land, bij elke winkel, in elk restaurant en in elke pinautomaat. Dit is alleen op grote schaal mogelijk als iedereen een creditcard heeft van hetzelfde formaat.

Toepasselijke ISO-normen

Er is om die reden voor creditcards een internationale standaard afgesproken. De organisatie die dit wereldwijd verzorgt, is de ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) waarbij 164 landen zijn aangesloten. De norm voor een creditcard is vastgelegd in ISO 7810. Binnen ISO 7810 wordt voor creditcards het ID-1-formaat gebruikt. Wereldwijd heeft hierdoor elke creditcard een formaat van 85,60 × 53,98 mm. Ook de dikte is in een ISO-norm vastgelegd. ISO 7813 schrijft voor dat de creditcard precies 0,76 mm dik moet zijn. Bovendien regelt deze norm ook de afronding van de hoeken.

Het ideale formaat

Zoals je ziet wordt bij de creditcard niets aan het toeval overgelaten. Het gevolg is dat jouw Mastercard, American Express, VISA of PrePaid Creditcard allemaal precies hetzelfde formaat hebben. Maar daar blijft het niet bij. Vanwege het uiterst praktische formaat worden tegenwoordig ook de maten van bijvoorbeeld je rijbewijs, kentekenbewijs, zorgverzekeringspas en vaste klantenpas op de genoemde ISO normen gebaseerd.