Creditcard Nummer

Het nummer van je creditcard

Aan de voorkant van elke creditcard vind je het creditcardnummer. Dit is opgebouwd uit vier blokken van elk vier cijfers of uit drie blokken met respectievelijk vier, zes en vijf cijfers. Samen vormen de cijfers een uniek nummer dat jouw creditcard identificeert. VISA, Mastercard, American Express en andere aanbieders hanteren deze methode. Zo op het eerste gezicht lijkt een creditcardnummer op een willekeurige reeks cijfers. Maar schijn bedriegt, want achter deze cijferreeks gaat een belangrijke standaard schuil.

De ANSI standaard

Die standaard werd opgesteld door het American National Standards Institute (ANSI). Hij zorgt ervoor dat elk creditcard nummer volgens een logisch systeem is opgebouwd en dat de juistheid ervan controleerbaar is. Vanzelfsprekend heeft deze wereldwijde standaard ook een eigen naam. Hij kreeg van zijn opstellers de volgende aanduiding mee: ANSI Standard X4.13-1983.

Het eerste cijfer van je creditcard

Niet alleen is het nummer van je creditcard volgens een standaardmethode opgebouwd, in de cijferreeks is ook de nodige informatie verwerkt. Aan het eerste cijfer van de reeks kun je direct al zien van welke maatschappij de creditcard afkomstig is. Zo is de serie 3 gereserveerd voor creditcards in de categorie ‘reizen en vermaak’ (‘travel and entertainment’). Een typering die terugverwijst naar de oorspronkelijke doelstelling van creditcards, namelijk om uitgaven van werknemers zoals hotelovernachtingen, autohuur of restaurantuitgaven te reguleren. De creditcard van American Express valt in deze categorie. Aangezien American Express deze categorie met een paar andere bekende kaartaanbieders deelt, wijst een 7 of 4 als tweede cijfer definitief American Express als de verstrekker aan.
Ook VISA heeft een eigen eerste cijfer. Heeft VISA een creditcard aan je verstrekt, dan begint het creditcardnummer altijd met een 4. Bij Mastercard geldt hetzelfde principe. Alleen begint het creditcard nummer van Mastercard altijd met een 5.

Wat betekenen de overige cijfers

Maar hiermee is nog lang niet alles gezegd. Ook het vervolg van de cijferreeks heeft een belangrijke functie. Zo zie je bij  American Express aan het derde cijfer of de creditcard een persoonlijke creditcard is of een business card. Het vierde cijfer geeft aan welke munteenheid hoort bij de houder van de creditcard. Cijfer 5 tot en met 11 verwijzen naar het accountnummer bij American Express en de cijfers 12 tot 14 vormen het kaartnummer. Tenslotte is het 15e cijfer het controlegetal van de cijferreeks.
Ook VISA en Mastercard verwijzen met hun creditcardnummers naar andere informatie. Bij VISA duiden de cijfers 2 tot en met 6 het banknummer aan dat bij de creditcard hoort. Cijfers 7 tot 12 (of soms tot 15) geven het accountnummer aan en cijfer 13 of 16 vormt het controlegetal. Bij Mastercard geven de cijfers 2 tot en met 3, 4, 5 of 6 het banknummer weer (afhankelijk van het feit of het tweede cijfer een 1,2,3 of ander getal is). De nummers tot cijfer 15 vormen het accountnummer en cijfer 16 is het controlegetal.

Slim algoritme voor controle

Het is goed om te weten hoe het creditcard nummer in elkaar steekt. Wil je zelf narekenen of een creditcardnummer klopt, dan doe je dit door het zogenaamde Luhn algoritme toe te passen. Dit algoritme is ooit ontwikkeld door Hans Peter Luhn van IBM en je vindt het terug in Annex B van ISO/IEC 7812-1. Het is vrij eenvoudig toe te passen.