Aankoop verzekering

Eigen Risico bij de aankoopverzekering

Met je creditcard geniet je niet alleen van veel betaalgemak, je loopt ook minder risico door tal van aanvullende verzekeringen.

Verzekeringen maken creditcard extra aantrekkelijk

Elke creditcard maatschappij koppelt aan haar creditcards een aanlokkelijk pakket van verzekeringen. Het is een aantrekkelijke extra service die de nieuwe klant grote voordelen biedt. Zowel American Express, VISA als Mastercard bieden eenvoudige tot luxe creditcards aan. De voorzieningen die aan deze creditcards gekoppeld zijn, lopen op in niveau. Uiteraard betaal je voor een luxere creditcard ook een iets hogere jaarbijdrage.

Eigen risico bij schadeclaim aankoopverzekering

Kies je voor een standaard creditcard, dan is daar bijna altijd een aankoopverzekering aan gekoppeld. Gedurende 180 dagen na de aankoop met je creditcard, zijn de aankopen verzekerd tegen schade, diefstal en verlies. Het gaat hier niet alleen om aankopen in een stenen winkel, maar ook om aankopen online. Soms geldt de verzekering zelfs 365 dagen en meestal is de geldigheid wereldwijd.
Doe je een beroep op deze aankoopverzekering, dan krijg je vaak te maken met verschillende voorwaarden. Zo moet eerst vaststaan dat een andere verzekering van jou de kosten van schade diefstal of verlies niet dekt. Ook moet je bij diefstal aangifte bij de politie hebben gedaan. Wordt jouw claim gehonoreerd, dan krijg je niet het gehele schadebedrag vergoed. Altijd geldt een eigen risico van 25 of 50 euro per schadeclaim.

Andere risico’s die niet gedekt zijn

Naast een eigen risico gelden er soms nog andere beperkingen bij de aankoopverzekering. Zo kan als voorwaarde worden gesteld dat de houder van de creditcard een natuurlijk persoon is, in tegenstelling tot een rechtspersoon zoals een BV of NV. Ook kunnen goederen die niet voor privégebruik zijn gekocht van de dekking worden uitgesloten.
De schadevergoeding is vaak gemaximeerd tot een bepaald bedrag per schadeveroorzakende gebeurtenis en een maximum bedrag per verzekerde per jaar. Daarnaast kan het afhangen van de situatie waarin een diefstal plaatsvond hoeveel er wordt vergoed.
Bovendien geldt meestal een uitzondering voor beschadigingen en ontsieringen die het oorspronkelijke gebruik van een product niet aantasten. Hiervoor wordt dan geen schadevergoeding verstrekt. Ook zijn een aantal producten van de aanspraak op schadevergoeding uitgezonderd. Het kan hierbij gaan om contant geld, beltegoed kaarten, toegangskaarten, dieren, voertuigen (waaronder fietsen) en etenswaren.

Verdiep je in de verzekeringsvoorwaarden

Vooraf weten waarvoor je verzekerd bent geeft duidelijkheid en een relaxed gevoel. De verzekeringsvoorwaarden die horen bij je creditcard, worden door de creditcard verstrekkers duidelijk leesbaar op internet gepubliceerd. Lees ze op een rustig moment eens door.
Wil je een nieuwe creditcard aanvragen, dan loont het zeker de moeite om vooraf de verzekeringsvoorwaarden van American Express, VISA, Mastercard en andere verstrekkers nauwkeurig met elkaar te vergelijken.