Creditcard vervangen

Kosten vervanging creditcard

Verlies, diefstal of beschadiging van je creditcard is vervelend. Het betekent dat je kaart is verdwenen of onbruikbaar is geworden, waardoor je tijdelijk niet meer op comfortabele wijze kunt betalen. Een vervangende creditcard aanvragen is noodzakelijk. Over het algemeen worden voor het verstrekken van een vervangende creditcard geen kosten in rekening gebracht.

Nieuwe creditcard bij slijtage

Soms kan een creditcard onbruikbaar worden door slijtage. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je de kaart dagelijks meerdere keren gebruikt. Ook kan je creditcard stuk gaan door onvoorzichtig gebruik of beschadigd raken door een ongeval. American Express, VISA, Mastercard en andere verstrekkers hanteren voor het aanvragen van een nieuwe creditcard een handige telefonische servicelijn. Bij beschadiging is het soms ook mogelijk om een vervangende creditcard aan te vragen via het eigen online account bij de creditcard maatschappij.

Verlies of diefstal van creditcard of geheime codes

Bij verlies of diefstal van je creditcard bevind jij je in een vervelende situatie. Er kan op elk moment misbruik van je creditcard worden gemaakt. De verstrekkers van creditcards hechten er veel waarde aan dat verlies of diefstal zo snel mogelijk wordt gemeld. Hiervoor kiezen zij meestal niet voor een melding online, maar publiceren zij op hun website een telefoonnummer waar je eenvoudig naartoe kunt bellen. Direct melden van verlies of diefstal is noodzakelijk, want ter voorkoming van misbruik moet de creditcard zo snel mogelijk worden geblokkeerd. In de Algemene Voorwaarden van de creditcard maatschappijen vind je duidelijke regels waarnaar je moet handelen bij een (vermoeden van) verlies of diefstal.
Het is goed om te weten dat niet alleen het verlies of de diefstal van je creditcard zélf moet worden gemeld. Ook wanneer je vermoedt dat jouw pincode is uitgelekt moet je dit zo snel mogelijk melden. Hetzelfde geldt bij het uitlekken van geheime codes die je voor je aankopen op internet gebruikt, zoals de MasterCard SecureCode en Verified by Visa.

Zelfde regels voor extra creditcard

In combinatie met de creditcard kan ook een tweede kaart zijn aangevraagd. Voor deze ‘partnercard’ of ‘extra card’ gelden bij beschadiging, verlies of diefstal precies dezelfde regels. In de Algemene Voorwaarden die de creditcard maatschappijen hanteren, worden de geldende regels dan ook altijd mede op de extra creditcard van toepassing verklaard. Wél blijft de hoofdkaarthouder altijd als aanspreekpunt voor beide creditcards verantwoordelijk.
Over het algemeen zorgt de creditcard maatschappij ervoor dat snel een vervangende creditcard wordt verstrekt. Vrijwel altijd gebeurt dit zonder kosten en soms kan vervanging al binnen 24 uur geregeld zijn. Wil je zelf een vervangende creditcard aanvragen, dan vind je hiervoor op de website van je creditcard verstrekker moeiteloos het juiste telefoonnummer.